เมนู

ปฏิบัติตาม @ lockdownlive ใน twitter.

scdsc

รายละเอียด

 • ชื่อรัฐบาล: ซัตตัน Roderick
 • ลงทะเบียนหมายเลข: 60128-066
 • อายุ:33
 • เวลาเสิร์ฟ:8 ปี.
 • ทาวน์โฮม:อีสตัน, ซิลเวเนีย
 • ประโยค:17 ปี.
 • ค่าปัจจุบัน:การปล้นธนาคารกองกำลังติดอาวุธ; อาวุธปืนขนาด; สมบัติ 5 กรัมหรือมากกว่าโคเคน; การช่วยงานและ Abetting
 • นามแฝง:ปลาน้ำจีดจำพวกหนึ่ง
 • วันที่ออกข่าว:2019
 • สังกัดเรือนจำ:ไม่
 • วงกลมของอิทธิพล:
 • สถาบัน:Allenwood
 • ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนสูญเสียและสิ่งที่ทุกคนไม่, เวลา! เวลาจะใช้เวลา, แต่เวลาสอน.

Racism 101: You are Not White! I am Not Black!

racism-101-black-white

 

Keep racism out of your identity.

If you identify yourself as black, it sadly means you’ve been in contact with Europeans and their ideology of supremacy. Not a single African called himself or herself black before contact with non-Africans. They would always identify themselves by tribe, territory or an act.

If you identify yourself as white, it literally means have been brainwashed into a racist ideology. White is not simply a skin color, but an ideology invented in Europe and used to indoctrinate Europeans to believe in a theory of classification by human race, which ends up with white supremacy, or the superiority of the population designated as white over other populations in the world. Calling Africans black is an invention of the Europeans to create a subclass of humanity.

There was no such thing as a white person in Europe before the Renaissance, and the European people which had been born afterward had been successfully indoctrinated into their new identity during that period of time– the 14th-17th centuries. Similarly, no European went around proclaiming himself or herself white until the development of that ideology of racial superiority.

For the most part, if an African identifies them self as black, he or she most likely has either become conscious of the inferior position assigned to them in the European racial division, and pity themselves over that position, or intends to use the word as a tool to mobilize themselves to fight injustice.

Similarly, if a European or even a non-European identifies them self as white, he or she has become conscious of the personal group benefits of the racial system invented, and is willing to preserve White Supremacy, or more nobly to correct the injustices due to racial divisions.

Contrary to Africans, it’s the European ยอด itself which created and identified themselves as white. You can be born white, and you can also become white. You can also lose your white identity, depending on the supremacist’s interest. Just ask the Jews, the Italians, the Irish, the Greeks, the Spanish, the Nordic, and even a select number of Arabs and Persians who only recently have been incorporated into the white brand.

If someone says I’m white, it simply means I’m superior.
If someone says I’m black, it sadly means I’m inferior.

Do you know why? Because those words only have sociological meaning in the European racial system. No one in this world would just wake up everyday to proclaim them self white or black unless brainwashed to do so.

Are you still not convinced?

Just look no further than the definition of the two words in a dictionary, Wikipedia, and search engines such as Bing and Google.

Black/adj/ 1: of the color black; very dark 2: Swarthy 3: of or relating to various groups of dark skinned people 4: of or relating to the African-American people or their culture 5: SOILED, DIRTY 6: lacking light 7: WICKED, EVIL 8: DISMAL, GLOOMY 9: SULLEN
Black Cat, Black Sheep, Black Balled, Black Listed, Black Market, Black Magic, Black Mail, Black Mass, Black Death, Black Guard, Black Nationalist, ect.

White/adj/ 1: free from color 2: of the color of new milk or snow; of the color white 3: light or pallid in color 4: Silvery 5: of relating to, or being a member of a group or race characterized by light-colored skin 6: free from spot or blemish; PURE, INNOCENT 7: not intended to cause harm.
White Lie, White Collar, White Hat, White Wash, White Hot, White Bread, White House, ect.

These words are not neutral. You cannot remove them from their sinful origins. Those words affect your way of thinking and being, beyond personal consciousness.

จำ, these same Europeans labeled the Natives of this land as red and the Latinos as brown. They have tried to make the Asians self-identify as yellow, but consciously the Asians have rightly refused to do so. No Asian will identify himself or herself as yellow and as proud to be yellow.

For now on, you shouldn’t say ”I’m black” หรือ ”black people.” Instead you should identify yourself with a culture, a tribe, a territory, เป็นต้น, but NEVER a color. Your identity defines your focus, and your focus determines your success.

Do not someone else continue to define you or your identity.

As for me, I’m Roderick, and I’m a Nubian. I’m a Berber. I’m a Seminole. I AM HUMAN!

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

เลือกภาษา


แก้ไขการแปล

ภาพด่วน

หมวดหมู่