เมนู

ปฏิบัติตาม @ lockdownlive ใน twitter.

scdsc

รายละเอียด

 • ชื่อรัฐบาล: Kenneth Key
 • ลงทะเบียนหมายเลข: A70562
 • อายุ:57
 • เวลาเสิร์ฟ:33 ปี
 • ทาวน์โฮม:เมืองชิคาโก, อิลลินอยส์
 • ประโยค:888 ปี (ชีวิตธรรมชาติ)
 • ค่าปัจจุบัน:Armed Robbery, การลักพาตัว
 • นามแฝง:Blue & Ananyah Ben Yisrael
 • วันที่ออกข่าว:N / A
 • สังกัดเรือนจำ:N / A
 • วงกลมของอิทธิพล:Jamel Miller
 • สถาบัน:Stateville เจ้าพนักงานศูนย์
 • You will rise in direct proportion to the decrease in your negative thoughts, words and actions

When does forgiveness begin and dehumanization stop?

mandela-forgiveness

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” -Johan Wolfgang von Goethe

“Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering.” -Hebrews 13:13

I want to take a moment to define I’ve shared a quote in a previous post by my friend and author J. Doyle what is meant by dehumanization- to divest of human qualities or personality. This process for people of color starts the moment we are born. Don’t ever think for one moment race does not matter. Let me share something before I continue:

Racism, one of the baneful and persistent evils, is a major barrier to peace. Its practice perpetuates too outrageous a violation of the dignity of human beings to be contenanced under any pretext. Racism retards the unfoldment of the boundless potentialities of its victims, corrupts its perpetrators, and blights human progress. Recognition of the oneness of mankind, implemented by appropriate legal measures must be universally upheld if this problem is to be overcome.

-The Bahai Universal House of Justice, 1985

Dehumanization starts early and childhood is changed. Kids, especially African-American kids, are walked out of grammar school in handcuffs for things that kids have always done. Society begins to create the pathology and hatred for people of color begins to form. The news media straddles the color line for revenue. And by the time an individual reaches the system which involves jail and/or prison, he is beyond repair, unable to change. That’s the mantra of society based on what they have been given. Therefore no one is truly vested in changing or helping. The individual who is considered no longer human is truly dehumanized by the media and society.

As a Hebrew Israelite I have very little confidence in secular solutions that society always postures to have. I truly believe the only real solution is a spiritual one. I believe we have to return to the Genesis creative process wherein we must recreate Adam and Eve, breathe the breath of life into them and thereafter place them in a spiritually protected environment.

I look at the insanity of humanity, our children killing children, and adults in the multiplicity of their religious beliefs who call for their blood from a jury box and even the pews of the churches in America. I am reminded of a James Allen poem:

If men only understood all the emptiness and aching of the sleeping and the walking of the souls they judge so blindly, of the hearts they pierce unkindly they, with gentler words and feeling would apply the balm of healing. If they only understood.

When does forgiveness begin and the dehumanization stop?

I’ve shared a quote in a previous post from my friend and author J. Doyle of A Costly American Hatred and it certainly deserves repeating.

People afflicted with leprosy were segregated from society and exiled for life to leper colonies. Those types of leper colonies are mostly a thing of the past. But a new type of leper and leper colony have taken their place in America. The new leper colonies are prisons which have sprung up like Starbucks.

Often I ask myself, how is it that we as human beings who claim various faiths, by which we swear to live by, continue day-after-day, month-after-month and year-after-year, continue to judge and think oppositionally against those who have fallen?

There are those among us who truly and sincerely seek redemption, reconciliation, restoration, and forgiveness from their victims, their fellow man, ชุมชน, and society at large, including those who fill the various places of worship whose tenets are love thy fellow man, เพื่อนบ้าน.

Do you hate us so much that you won’t forgive us?

Is it wrong to look for someone who can provide a glimmer of hope that can prove us wrong? There are still people with forgiving and nonjudgmental hearts who haven’t icily taken on attributes of those they say the incarcerated have. What will it take for us who have been deemed lepers inside and out to truly be restored? กรุณา, I await your answers. For I among the many would love for the healing to begin!

In all sacred writing the Creator is the basis of forgiveness. Thus as a Hebrew Israelite, Yah (พระเจ้า) is the love in which all illusions disappear. Love undoes what fear has produced by releasing the chains of the bondage to ego-based beliefs and positions. Love removes the properties of revenge, โลภ, false pride, ความหลอกลวง, and the need to be right. Thank you Yah (พระเจ้า) for realigning my trust with you alone.

When you go beyond ideas of right or wrong, we enter a field. That field is oneness. Its seeds of peace, renewal and love find fertile ground in our souls. To forgive is to allow the seeds to grow.

To all victims and survivors of unspeakable crimes and events that have changed your life or touched a friend or loved one, it is my prayer you one day forgive out of a deep need to heal yourself.

I leave you with this prayer that I pray, and I hope you adopt and utilize:

Thank you Yah (พระเจ้า) for the wisdom to understand that forgiveness is the key to happiness! As an unforgiving mind I was always torn with doubt, confused about everything, afraid, and angry, wallowing in misery of every sort.

In my unforgiving mind I saw no future that could ever bring me anything else than more despair with no chance to escape.

Thank you Yah (พระเจ้า) for showing me the way out! Thank you for teaching me that by eradicating all beliefs in the worldly concept of judgment in any form; do I forgive myself and my brothers with me!

Thank you for your help in awakening from the dream that I am mortal, fallible and full of sin.

Thank you for strengthening me that I may let go of bitterness and hatred so that I can move forward.

Forgiveness is not an event. Forgiveness is a process. And in forgiveness you can find peace.

As I was writing this, I presented a question to some of my comrades here in Stateville Correctional Center.

My question: In your walk toward change and redemption, what is your hope?

Toney เป็น 31 years-old serving a 40-year sentence. He says, “My hope is that no other male of African descent endures the anguish I had to and no other mother of an African male endures the heartache of losing a son.”

Saladin เป็น 49 years-old serving life without parole. He states, “I am a Muslim. It hurts deep inside when I see the terrorist acts going on around the world. Islam means peace, so it’s been distorted. I’ve changed from then I was into the man I am. The Bible says to change garb. I used to be despicable and morally bankrupt. I couldn’t see then, but now I am a vision of redemption. I wish I could talk to the younger me, but I’m content with Saladin. My namesake was a great man. Someone saw greatness in me to have bestowed an honor such as Saladin on me. I have big shoes to fill and hope to change the narrative about prisoners.”

นาย. ขาว เป็น 41 years-old serving a sentence of 42 ปี. He says, “It’s not about me anymore as I continue to grow and move toward change and redemption. My hope is to reach the masses, and I pray that everyone accepts change for growth. Positive change is good! I pray that everyone wakes up and realizes the only person that’s holding them back from progress is them.

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

เลือกภาษา


แก้ไขการแปล

ภาพด่วน

หมวดหมู่