asdas inmate locator Archives - ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೇರಪ್ರಸಾರ
ಮೆನು

ಅನುಸರಿಸಿ @ Lockdownlive ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ.

scdsc

ವಿವರಗಳು

 • http://www.livefromlockdown.com/the-reconstruction-and-restoration-of-values-and-morals/

  The Reconstruction and Restoration of Values and Morals

  The times we live in demand and require the reconstruction and restoration of values and morals. The expectations of the youth are fostered by the capitalist nature of the society they come up in. These youth are flashed all day long by 2Chains, ರಿಕ್ ರಾಸ್, and T.I., and the celebrity lifestyle of mega mansions, helicopters and private jets. The music, the movies, the TMZ, Access Hollywood, and even the national news outlets reserve a space strictly for celebrity news and gossip. Don’t...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/prison-is-pure-evil/

  Prison is Pure Evil

  I pray you are moving in a positive direction today, and using your energy wisely. Someone wrote me awhile back, a young cat on the street, and asked me what it’s like in prison. My response was some mornings when I wake up it’s just like yesterday. Life in prison. Then there are days when I wake up and I can tell right at the moment I open my eyes that today is going to be different. Today is as though life does not even exist. It’s something out of a horror movie. And I get...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/poverty-and-violence/

  Poverty and Violence

  How do we curb the violence in communities across the nation? The government and politicians answers are stricter gun laws and longer prison sentences, which, by the way, have proven not to work. Even with these strict laws and so many people in prison for so long, violence is at an all time high. The only logical thing to do is devise a more reasonable and humane plan of action. Studies show that violence is imminent in impoverished communities. Now the bigger question becomes if we know...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/thoughts-of-a-man/

  ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು

  ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜರುಗಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯ ವಯಸ್ಕ, ಸರ್, ಸಂಭಾವಿತ, ಗಂಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಮೆನ್ ಹೊಣೆ. ಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ತಂಡದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆನ್ ತಂದೆ. Not just because the part he plays in...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/letter-to-the-mayor-of-newark/

  Letter to the Mayor of Newark

  A letter to the Mayor of Newark Ras J. Baraka Peace to you and yours. I first want to thank you for everything you have done for me in the past. Second, I want to apologize for the rough patch they put you through because of me. I had no idea things were that big and that was my mistake. I did not realize the seriousness of who I was. For that I deeply apologize. ಈಗ, it has taken me so long to sit down and write this letter. My peoples, before she passed away, told me to write you but I...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/gun-control-or-mental-health/

  Gun Control or Mental Health?

  Once again a massacre has taken place at one of our higher learning institutions. This time it was in Oregon. President Obama said, “it’s becoming routine,” in his remarks that were aired on news reports after the shooting. But still in all, there is no resolve. Gun control is still in constant debate, but my opinion is gun control is not the answer. Taking away our fundamental right to bear arms is not the solution to the actual problem. Since 2012 and the tragic Sandy Hook...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/prison-culture-the-same-ole-slave-games/

  Prison Culture: The Same Ole Slave Games

  “No such thing as rehabilitation, just the same ole slave games” There is a constant battle, psychological in nature, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ನಡುವೆ ವೇತನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೈದಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿದ. They can even plant seeds and have “gang buddies” feuding with each other. It used to be an FBI tactic during the J. Edgar Hoover days to infiltrate organizations and break them down from the inside. ಹೇಗಾದರೂ...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/prison-youve-been-warned/

  ಜೈಲು: You’ve Been Warned

  Shalom, Now that I have introduced myself and you understand my purpose and reason for reaching out to you, it is my hope that these writings will be a conduit for hope, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, insight, a challenge, and vision. If I did not care I would say we could use some more weak-minded prey and I assure you some of you would be just that. For prison is certainly a place where only the strong survive. We are killing each other in order to maintain this system that incarcerates us. Our self-hatred...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/shot-dead-live-on-camera/

  Shot Dead Live on Camera

  A continuation of previous post “Disdain for the Law“ We keep on hearing about new ways to train the police and body cameras. Well these guys are shooting brothers dead LIVE ON CAMERA!! What can be the difference between a civilian camera and a police camera? The only thing different is who is in control of the camera. In regard to the engagement between a police officer and a “ಕಪ್ಪು” suspect, there is no difference. At any time a police officer can wake up on the...ಓದಿ

 • http://www.livefromlockdown.com/the-son-of-god-but-the-brother-of-the-devil/

  The Son of God. But the Brother of the Devil.

  I wrote this poem in 2011 when I was in Bergen County Jail fighting this federal case. I was being accused of everything under the sun. Even while being on a tier by myself for 2 1/2 ವರ್ಷ, I never allowed their thoughts of me to become facts. I’m not an animal, just a young man who thought that he could fight things from the inside. Now I know that in order to fight a war you must be on the side of the souljas who want change. This poem reflects all the times when I thought God...ಓದಿ


Read this book!

ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆ


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ವರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು

Category