ಮೆನು

ಅನುಸರಿಸಿ @ Lockdownlive ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ.

scdsc

ವಿವರಗಳು

 • ಸರ್ಕಾರ ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಕಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್
 • ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಂದಣಿ: 38109-007
 • ವಯಸ್ಸು:30
 • ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ:10 ವರ್ಷ +
 • ತವರೂರು:ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ D.C.
 • ವಾಕ್ಯ:624 ತಿಂಗಳ (52 ವರ್ಷ)
 • ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್:ಪಿತೂರಿ, Murder 1st Degree
 • ಅಲಿಯಾಸ್:Marquise or Salahudeen
 • ದಿನಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ:2052
 • ಪ್ರಿಸನ್ ಅನುದಾನವನ್ನು:ಮುಸ್ಲಿಂ
 • ಪ್ರಭಾವ ವೃತ್ತ:Only men with something on their mind.
 • ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್:USP ಕೆನನ್
 • ನಾನು ಅವರ ಜೀವನದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾಶವಾಯಿತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗಂಡು ನಾನು.

Prison Suicide: Only the Strong Survive

jail-suicide

A recent prison suicide led a federal prisoner to reflect on the phrase ‘only the strong survive’.

Today I finally understand the meaning of only the strong survive. At one time, I thought that the meaning was directed at the PHYSICAL state, until I began reaching a bit more and realized it applied more toward being mentally strong. There are statues that declare only the strong survive, and in the sense of gladiators and other strength activities, true indeed. As you look deeper into the meaning of only the strong survive, one must recognize that the MENTAL state is a key component of this statement in an everyday sense.

Being mentally strong consists of a person being able to ENDURE the hardships and challenges of their reality. A strong mental makes the barriers and burdens much easier to bear. It’s said that “ದೇವರು (ದೇವರು) will not set a task on any person except according to his capacity,” meaning that Allah will not place a burden upon a person he can’t handle. At birth we are equipped with the elements and tools to endure constant trials and tribulations, yet over time it is easy to lose hope, ನಂಬಿಕೆ, and courage. Once I began to look at it this way I came to realize that there is another component to only the strong survive and that is spiritual strength. SPIRITUALITY is definitely needed, especially in confinement.

Recently someone ended their own life within this system (ಕಾರಾಗೃಹ ಬ್ಯೂರೋ) and within these same walls I reside. My belief is that Allah has everyone’s time and day written. However this individual decided to call it quits for what ever he managed to come up with.

This road is a rough one for sure. Prison either makes you or it breaks you.

Some cannot endure the losses and hardships. Some of us are dreamers and if dreams do not soon become reality, one can lose focus and become hopeless. Some of us are warriors at heart and in mind who can carry the weight of the world upon our shoulders and still leap over the obstacles this life places in front of us. And some are at peace and have become complacent in the condition they have been conditioned to accept.

Only the strong survive. True indeed.

Find your strength to succeed, surpass, ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲಲು, uplift, and overcome. ಇದ್ದರೆ, you will be weak and think of excuses to quit and seek ways to get away from it all.

“Adversity has to build strength, and after every difficulty must come relief.”

Insha Allah

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆ


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ವರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು

Category