ಮೆನು

ಅನುಸರಿಸಿ @ Lockdownlive ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ.

scdsc

ವಿವರಗಳು

 • ಸರ್ಕಾರ ಹೆಸರು: Jamel Miller
 • ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಂದಣಿ: R19483
 • ವಯಸ್ಸು:37
 • ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ:12+ ವರ್ಷ
 • ತವರೂರು:ಚಿಕಾಗೊ, IL
 • ವಾಕ್ಯ:60 ವರ್ಷ
 • ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್:1ಸ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಕೊಲೆ, Aggravated Battery w/ a Firearm
 • ಅಲಿಯಾಸ್:Buck
 • ದಿನಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ:2057
 • ಪ್ರಿಸನ್ ಅನುದಾನವನ್ನು:ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಪ್ರಭಾವ ವೃತ್ತ:ಬ್ಯಾಕ್ ಪತನ, Labron Neal Bey
 • ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್:Stateville ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್
 • As I got older I realized that I could use my influence to have a positive impact in prison as well as on the streets.

A Man with a Plan to Decrease Violence and Save Lives in Chicago

"Reaching Back" Artist: Kenneth Key A70562, Live from Lockdown writer serving LIFE at Stateville Correctional Center (Joliet, IL)

“Reaching Back” Artist: Kenneth Key A70562, Live from Lockdown writer serving LIFE at Stateville Correctional Center (Joliet, IL)

At this very moment Tyshawn Lee should be arising out of a peaceful sleep and preparing for another day of school.

Kaylyn Pryor should be in front the full length mirror in her bedroom getting her vogue on as she prepares to turn the modeling world upside down.

ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ, they are no longer in their rooms or apart of this world, and I have a huge problem with that. Although I never had the pleasure of meeting these two fallen stars, I have been contemplating ways to decrease violence in Chicago before anymore innocent lives are lost. And a few minutes ago I had an epiphany. The best way to teach something is to tell a story, and the story I know best is my own. If I want to unlock the chains that have our communities trapped, and the devil has the keys, then I must be willing to go through hell to do it. For in this world nothing challenges life like death.

Before I continue on, let me briefly introduce myself. My name is Jamel Miller and I am thirty-seven years young. I was born and raised in Chicago on the far South Side’s Roseland community. For the past twenty-six years I have been in the ಜೀವನ. 15 of those years I have spent in the Cook County Jail and every maximum-security prison in Illinois, unlawfully incarcerated. I have a vast amount of experience as far as street and prison life goes, and I am revered and considered by all in my surroundings to be an astute scholar. Who better to fix things than someone like me?

Back in July 2015 I wrote to Mayor Rahm Emanuel, Father Michael Pfleger ಮತ್ತು Pastor C.J. Watkins of Gospel Temple Missionary Baptist Church in regard to the senseless violence in Chicago and my plan to decrease the loss of innocent lives and victims of sexual assault by 33-50%, in two years guaranteed! Not one of them responded. Most likely because I am incarcerated or maybe because I am a black man who has a plan on how to succeed where others have failed, without any budget or the assistance of any college graduates or special agents.

The definition of insanity is when one keeps doing the same thing over and over and expects a different result. For years we as a people have continuously been bamboozled by inept community leaders, politicians and overzealous police officers who don’t care about us, like the classic Michael Jackson song. Where I come from actions speak louder than words. If the aforementioned can’t walk it like they talk it, then they really aint talking about anything and need to be replaced by individuals who can and will!

Experience has been my best teacher. And I am a firm believer that you can learn something from anyone without feeling inferior to that individual. That said, I implore you to share my letter with your family and friends through social media and contact Mayor Emanuel and other leaders in your community so we can have a meeting of the minds at once. My plan to decrease violence is based on what I have seen work effectively with my own two eyes, not what I think. Please reach out to me. I want to assist in saving the lives of the innocent in Chicago.

Yours truly,

Jamel Miller

Write me:

Jamel Miller #R19483
P.O. Boxx 112
Joliet, IL 60434

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆ


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ವರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು

Category