Meni

Slijediti @ Lockdownlive na cvrkut.

scdsc

profil


  • Rodni grad: Boston, MA
  • OSUDA: 97 g..

  • Rodni grad: Newark, Nju Džerzi
  • OSUDA: 60 g. + 7 uzastopnih god

  • Rodni grad: Washington D.C.
  • OSUDA: 624 mjeseca (52 godina)

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Sjeverna Philadelphia, PA
  • OSUDA: 20 g..

  • Rodni grad: Dallas, TX (putem Los Angelesu, CA)
  • OSUDA: ŽIVOT (osuđen na život kao maloljetnik)

  • Rodni grad: Paterson, Nju Džerzi
  • OSUDA: 20 g.

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: Život

  • Rodni grad: Peoria, IL
  • OSUDA: 15 g..

  • Rodni grad: Čikago (Auburn-Gresham,en)
  • OSUDA: 42 godina

  • Rodni grad: Louisville, KY
  • OSUDA: 10 godina

  • Rodni grad: Hot Springs, Arkansas
  • OSUDA: 111 mjeseca

  • Rodni grad: East Orange, Nju Džerzi
  • OSUDA: 30 g..

  • Rodni grad: Los Angeles, CA (South Central)
  • OSUDA: 30 g..

  • Rodni grad: New Jersey
  • OSUDA: 32 godina

  • Rodni grad: Njujork, Njujork
  • OSUDA: 20 godina

  • Rodni grad: Bridgeton, New Jersey
  • OSUDA: 30 godina

  • Rodni grad: San Diego, CA
  • OSUDA: 25 g..

  • Rodni grad: Newark, Nju Džerzi
  • OSUDA: 168 mjeseca

  • Rodni grad: Jersey City, Nju Džerzi
  • OSUDA: 30 godina

  • Rodni grad: Camden, Nju Džerzi
  • OSUDA: ŽIVOT +10 god da se pokreću paralelno sa životom + 10 g..

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: 41 godina

  • Rodni grad: Atlantic City, Nju Džerzi
  • OSUDA: 13 g..

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: 888 godina (Prirodni Život)

  • Rodni grad: Čikago, Illinois
  • OSUDA: 35 godina

  • Rodni grad: Lovor, MD
  • OSUDA: ŽIVOT +24 g..

  • Rodni grad: Washington D.C.
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Easton, PA
  • OSUDA: 17 g..

  • Rodni grad: Washington D.C.
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Virdžinija
  • OSUDA: 149 g..

  • Rodni grad: Elizabeta, Nju Džerzi
  • OSUDA: 50 g..

  • Rodni grad: Los Angeles, CA
  • OSUDA: 20 g..

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Compton, Kalifornija
  • OSUDA: 35 godina

  • Rodni grad: Njujork (Harlem), NY
  • OSUDA: ŽIVOT

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: 90 godina

  • Rodni grad: Vašington, DC
  • OSUDA: 10-30 g.. (Ubistvo bez predoumišljaja) 3-10 g.. (Palež)

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: 60 godina

  • Rodni grad: Newark, Nju Džerzi
  • OSUDA: 151 mjeseca

  • Rodni grad: Hometown
  • OSUDA: 7 g..

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: 25 g..

  • Rodni grad: Čikago, IL
  • OSUDA: ŽIVOT

Read this book!

Odaberite jezik


Uredi prevođenje

Brzi Shots

Category