મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: વિન્સેન્ટ Gamboa
 • સંખ્યા નોંધણી: 23079-086
 • ઉંમર:44
 • સમય સેવા આપી હતી:20+ વર્ષ
 • વતન: લોસ એન્જલસ, CA (દક્ષિણ મધ્ય)
 • સજા:30 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:કોકેઇન બેઝ વિતરિત કરવા માટે કાવતરું
 • ઉપનામ:વેલ Vizious
 • તારીખ છોડો: 2020
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (ઇસ્ટ સાઇડ આઉટલૉ 20 'ઓ)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Tewhan બટલર
 • સંસ્થા:યુએસપી વિક્ટોરવિલે
 • જીવન વિશે સારી વાત જીવન એક સફર છે અને આ પ્રવાસ દરમિયાન અમે અમને ઘણા પાઠ શીખવા માટે પરવાનગી આપે છે કે જે ઘણા અનુભવો હશે. શું આપણે આ જ્ઞાન સાથે આ અનુભવો અને શું આપણે શું શીખ્યા અમને દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

What the F—?!

 

wtfI recently read an article in the યુએસએ ટુડે where three young white men admitted they were out HUNTING black people when they ran over and killed a 47-year-old black car plant worker, James Craig Anderson, in Jackson, Mississippi. The article went on to say that District Court Judge Carlton Reeves sentenced Deryl Paul Dedmon, age 22, માટે 50 વર્ષ; John Aaron Rice, age 21, માટે 18 1/2 વર્ષ; and Dylan Wade Butler, age 23, માટે 7 વર્ષ, for the most serious counts against them, committing a HATE CRIME.

This article forced me to critically analyze the entire body of facts surrounding my 30-years sentence for 96.6 grams of CRACK-COCAINE. I was not out hunting addicts to buy crack from me. I never beat, ran over or killed my clientele. હકીકત, it was important to me that ALL customers be treated with RESPECT regardless of race. I even made it a priority to help the less fortunate, and this included the children of parents who were addicted to any form of a controlled substance. I would purchase clothing and food for the children whose family had been destroyed by ADDICTION. No I do NOT seek to diminish my contribution to the systemic destruction of these people and my community. For this I sincerely offer my deepest APOLOGIES, as well as my commitment to assist in the STRUGGLE to uplift fallen humanity from this destructive behavior.

This article clearly shows me that I am also a victim of a hate crime. I am a black man who has been beat and run down by the criminal justice system and buried alive in prison for over 22 વર્ષોથી 96.6 ક્રેક-કોકેઈન ગ્રામ. Compare the two scenarios and tell me where is the JUSTICE.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category