મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: માર્ક ડિક્સને
 • સંખ્યા નોંધણી: California,-01558
 • ઉંમર:32
 • સમય સેવા આપી હતી:14 વર્ષ
 • વતન:શિકાગો, ઇલિનોઇસ
 • સજા:35 વર્ષ
 • વર્તમાન ચાર્જ:1ST ડિગ્રી મર્ડર, 2 હત્યાના પ્રયાસ ગુનામાં
 • ઉપનામ:બો Chyna
 • તારીખ છોડો:2034
 • જેલમાં એફિલિએશન:ગેંગસ્ટર શિષ્ય
 • પ્રભાવ વર્તુળ:LaBron નીલ Bey, પાછા ક્રમ
 • સંસ્થા:Pickneyville Correctional Center
 • શેરીઓમાં હત્યા દરેક બાળક સાથે, તમારા માથા પર bullseye મોટી ઊગે.

War of the Cages: Prisoners Fight for Humanity

prison cell

Having been locked up since the age of eighteen, at age thirty-three, I see prison differently. What once was a dark, cold hell has turned into something more like a battlefield. What’s the difference? શરુ કરવા માટે, hell implies that you have died and been judged. Then there’s the constant wailing and gnashing of teeth that comes from constantly being tortured. Prison actually contains neither.

હા, sometimes prison may make prisoners wish they were dead, but old man death can be a stubborn bastard. Prison is more like a battlefield. It’s gritty, ખરાબ, and you don’t want to be there. હજુ પણ, you are stuck. The only answer is to learn to embrace the struggle. Each year gone by is like a victory, and every victory is another step in the journey home.

Bruised, scarred, and traumatized, I feel blessed to have a grip on life in the midst of the chaos that is prison. My mind and spirit have been cleaned and oiled like a military assault rifle as my comrades and I crawl through the concrete jungles of the Illinois Department of Corrections.

What once was a simple mission to gain freedom has morphed into an all out war to remain.

While many convicts would tell you the enemy is the system, or corrections officers, I feel it is bigger than that.

My battle is to remain human despite all of the power being used to dehumanize me.

“What’s your number inmate?!” a corrections guard asks. My intellect ducks the bullet of brainwashing as it whizzes by. I can’t help but think, humans don’t have numbers; only products and inanimate objects have numbers. The thought fires back at the guard as I think to myself, that number ain’t mine, I use it when needed.

Although small to outsiders, us warriors, whose two-toned light and dark blue uniforms identify us, recognize the danger in blindly moving along.

Even if only in your mind, you must always fight to see your humanity.

Thrown in a cage, fed meals fit for an animal, isolated from the world, prisoners may easily lose sight of themselves. The result of losing sight of one’s humanity is as devastating as any war injury. Men who were once someone’s baby boy, or perhaps some woman’s husband, are now reduced to scavengers lurking in the shadows hoping to feed from the carcasses of the vulnerable as they lay injured in the battlefield.

Men who are not strong enough to endure prison fall victim. Victim to the foul beasts of prison rape, snitching to guards, and other animalistic practices. The practice of senseless violence against other prisoners. The practice of idleness so severe it gets in the way of the pursuit of freedom. The pitfalls of prison litter the battlefield like landmines. Multiply the number of the fallen by the year and the outside world reveals its teeth.

હજુ પણ, હું, and those like me, struggle to be something useful to a waiting world, હોવા માનવ. We continue to fight for humanity with only our dignity, નૈતિકતા, and will as our weapons. We march as determined as any soldier because our lives depend on it. For us the only options are victory or death.

Nobody wants to die in prison. Nobody.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category