3793
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: ડેવિડ કોટ્સ-Bey
 • સંખ્યા નોંધણી: 04475-007
 • ઉંમર:30
 • સમય સેવા આપી હતી:કારણ 2002
 • વતન:વોશિંગ્ટન, ડીસી
 • સજા:10-30 yrs. (વધ) 3-10 yrs. (ગુનાહિત આગ)
 • વર્તમાન ચાર્જ:વધ, ગુનાહિત આગ
 • ઉપનામ:N / A
 • તારીખ છોડો:2016
 • જેલમાં એફિલિએશન:Moorish વિજ્ઞાન મંદિર
 • પ્રભાવ વર્તુળ:અહેમદ જજ, Chucky ટેલર, જ્હોન નાના
 • સંસ્થા:યુએસપી BIG SANDY
 • તમે જેલની હોવા કોઈપણ માનવીય માટે થવા માટે સ્થાન નથી કે સમજવા જ જોઈએ.

The Paradox of Corrections

One of the most profound and disturbing paradoxes of corrections is that from the moment of arrest, throughout your stay in jail, and during your subsequent prison sentence, you are treated like an તે.

You are despised, disrespected, દુરુપયોગ, demoralized, and dehumanized. તે પછી, once you are regurgitated, released, and essentially expelled from the bowels of the beast, you are expected to conform to the precepts of proper social etiquette. ઉદાહરણ તરીકે: to share, to communicate, to integrate, to love, to hope, to strive, to focus, and to forgive.

You went to Yale, Harvard, Princeton; to Morehouse, Tuskegee and Howard; yet you expect positives when everything you extend only serves to antagonize, belittle, condemn, deny, entomb, entrap, humiliate, and hinder.

If prison will kill the morality, અખંડિતતા, veracity and propriety of a corrections officer, what will it do to me?

America has more of its citizens buried alive than any other country that’s considered civilized. શા માટે?

This was written by Pierre Valdez, a good man behind these walls with me.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category