asdas Illinois Archives - લોકડાઉન લાઇવ ફ્રોમ
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • http://www.livefromlockdown.com/george-frison/

  જ્યોર્જ ફ્રિશિયન

  મારું નામ જ્યોર્જ Frison ઉર્ફ જી બોલ. હું છું 50 ઉંમર વર્ષ અને ઔબર્ન-ગ્રેશમ વિસ્તારમાં શિકાગો Southside પર ઊભા કરવામાં આવી હતી, એન્ગ્લીવૂડ સીમારેખામાં. હું ઘણા શું સારી રીતે કરવા માટે પરિવાર ગણાવે છે તો તરફથી આવ્યા હતા, as my parents owned and operated an upholstery business in our neighborhood around 79th and Loomis. હું પણ એક લ્યુથેરાન ચર્ચ માં થયો હતો અને કેળવેલું ગાયું. માં 1980, હું એક છોકરી પર એક છોકરો સાથે એક લડાઇના હતી. મને સામે તેમના મોટા ભાઈઓ દ્વારા વેર બાદ,...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/saggin/

  Saggin’

  The following is a guest post written by Roosevelt Wilder while at Stateville Correctional Center (JOLIET, ઇલિનોઇસ). Wilder has since been transferred to Danville Correctional Center (Danville, Illionis) where he is serving a 60-year sentence for murder. He has been incarcerated since 1995. Fruit of the loom Saggin’ from the ass of the fruit of the womb. Ashy backs and ass cracks Sadly, howling at the moon, Doomed . . . before they could learn to eat with a spoon Consumed . . . by the...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/donald-trump-trumped/

  Trumped Out

  Right about now the entire world is focused on Donald Trump taking office. Everyone is concerned with Trump’s political leanings. By all means, we should have a space in our lives for politics. તેમ છતાં, the state of real policy and law-making exists on such a level that the masses have very little actual insight into what’s happening. We need to focus on changing our world and make the real changes happen ourselves. Politicians will never fix the income gap between the rich and the...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/solutions-poverty-struggle-people/

  લોકો દિવસે-થી-દિવસ સંઘર્ષો સોલ્યુશન્સ

  હું ગરીબ સમુદાયોમાં હિંસા આ કહેવાતા ઉકેલો સાથે આ કાર્યક્રમો જોવાનું જેથી બીમાર છું, ખાસ કરીને શિકાગો મારા વતનમાં. જે લોકો આ ઉકેલ સાથે આવે છે ચળકતી ઊંચી ઇમારતો અને ફેન્સી અને આરામદાયક ઘરોમાં રહે છે અને સંપર્કમાં બહાર છે. તેઓ સમુદાયો તેઓ વિશે વાત લોકો દિવસ-થી-દિવસ સંઘર્ષ નથી સમજી નથી. જેથી તેઓ પ્રાથમિક ઉકેલ તૂટેલા ઘર અથવા પોલીસ અને સમુદાય વચ્ચે સંબંધ સમારકામ છે કહે ઝડપી છે,...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/ptsd-post-traumatic-stress-disorder/

  Hood PTSD is Real

  I know a secret that most men and women in prison and in urban America suffer from. Our secret is is Hood Post Traumatic Stress Disorder (Hood PTSD). Hood PTSD is an understanding and recognition that men, women and children raised in war-torn ghettos across the United States of America face the same harms, anxieties and mental disorders as our soldiers who serve in the military and go to war. I believe my mental disorder (Hood PTSD) was caused by numerous factors such as abusive parents,...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/mis-education-black-children/

  The Mis-Education of Black Children

  “The marvel of the living mind is that when it is illumined it can move into uncharted territories. It is enabled to take this step not out of reaction to the hurts of the past, but through the miracle of liberation from them…” -Indira Gandhi I read somewhere that “one of the highest most universal freedom in the world is the freedom to educate your children to live free.” But that is a freedom consistently, systematically and viciously denied the children of African descent in...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/al-hatley/

  Al Hatley

  I am Alan Hatley aka AlCapWes. I am 61-years-young. I am a prisoner being held at the old Illinois state penitentiary (Stateville) in Joliet, ઇલિનોઇસ. I’m serving a LIFE sentence for Murder and Home Invasion. I’ve been locked up since November 6, 1989. I’m from the city of Chicago, a neighborhood called K-Town, located in the city’s 24th Ward known as North Lawndale, 60623, where I have no street affiliations. હમણાં, looking back over my life, I can see with clear...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/samuel-karim-who-i-am/

  Samuel Karim: Who I Am

  20 કારાવાસ વર્ષ- Samuel Karim of Chicago, Illinois Digging deep in the complex soil that is me, Samuel Karim, understanding why I am who I am– that is my legacy. I was born during the 1970s into a Muslim home with its own complexities. My father was a minister of the Nation of Islam. I was born in Chicago. I have lived in Saint Louis, Fort Worth, લોસ એન્જલસ, and Gary, Indiana. I have attended around nineteen different schools. I really never had any sort of foundation except...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/wake-up-raise-up/

  Time to Wake Up

  It’s time to wake up! Along time ago I had to learn to accept that just as not all characters are the same, not all minds are alike. Therefore because a lesson is capable of being taught by one does not dictate that it can easily be learned by another. Certain things can be understood by certain people, but most things are likely to be misunderstood by most people. જોવું, I’m no athlete, actor, રાજકારણી, or any other type public figure, so I don’t have to be politically...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/overcoming-emotions-for-successful-reentry/

  Overcoming Emotions for Successful Reentry

  For many prisoners the thought of reentry will spark a mix of emotions. Joy, excitement, anticipation will surely be among them. Tagging along in the back of your mind will undoubtedly be little brother fear. Fear of not having a stable place, or any place, to go. Fear of not being able to get a job. Fear of not being able to get by on minimum wage. Fear of old enemies looking for revenge. These concerns, and possibly more, are at the root of why many prisoners get out of prison only to come...વધુ વાંચો


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category