asdas BLOODS Archives - લોકડાઉન લાઇવ ફ્રોમ
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • http://www.livefromlockdown.com/bloods-crips-letter/

  Letter to the Bloods and Crips: Stop the Madness

  When I first started to write this post I told my brother Maal that it was going to be a banger, and I need time to get it right. I wanted my head to be in the right place. Before you read, know and understand that I’m addressing the Bloods and Crips of every state across the United States. I’m not just speaking on Jersey. I want to see change everywhere because we are losing this battle. Aren’t all of y’all tired of having your loved ones found dead in those streets?...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/oath-to-mission-statement/

  Oath to Mission Statement

  I hereby take this oath . . . I remember reciting those words with aggression. With this oath I had no idea what I was really committing to. I had no ideas of the lives I was preparing to put at risk, including my own. I never believed or imagined speaking against this oath. માર્ચ પર 29, 2000, પર 12:31 am a boy joined the United Blood Nation. My permission was given in the form of excuses such as there was no love at home, I needed family, અને આ યાદીમાં જાય. I told myself that I would...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/reality-and-poetry/

  Reality and Poetry

  લોકડાઉન લાઇવ ફ્રોમ: Post-Riot What’s poppin’ કુટુંબ? I remain solid and focused. The struggle is real and alive, but the mind is a terrible thing to waste. In life, allow your head to govern your hands, not the other way around. Change the game and SAVE the babies! Money and FREEDOM first. Chase paper and let pussy chase you, because sex and love don’t play by rules. Real niggas . . . true gangstas. . . never suppose to get down behind no bitch and, in my case, behind no...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/closing-the-door-gangs-prison-and-a-new-life/

  Closing the Door: Gangs, Prison and a New Life

  Just a few months ago I sat in my cell looking ahead to the day when I will return to society. અને, while envisioning new life, being around family and freely living without the fear of looking over my shoulder, I had to honestly ask myself am I really ready? Physically, the answer was easy. But I knew I second guessed myself mentally. After spending the past sixteen years as an active gang member, I was stuck straddling the fence. Here in the Challenge Program at United States Penitentiary...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/raiseup-a-letter-to-my-comrades/

  #RaiseUP A Letter To My Comrades

  Residents of Newark, NJ, occupy the city on August 8, 2015 in an event organized by Mayor Ras Baraka and attended by Common to protest violence in the city. Photo Credit: ચાર્લ્સ લવ બધા Indugus શાંતિ, especially those I left behind in Brick City: I wish that this letter reaches you and your loved ones and finds y’all in the best of health, mentally and physically. As for myself, હું આ હિલ યુદ્ધ અને ડક આ suckers જે મને શુષ્ક suck માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે લડવા માટે ચાલુ. સાથે ...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/a-letter-to-the-lil-brim-homies/

  A Letter to the Lil Brim Homies

  This letter is to my lil Brim homies and homegirls. This is your big brother King Sankofa. I’m writing this from a federal prison complex in Memphis, Tennessee. I was sentenced to 14-years for the hood and being who I used to be. I would like to speak to y’all about a few things. I know it’s a lot of young homies out there who don’t know me but have undying love and respect for me because of what I put down back then. હમણાં, I want to give y’all a history lesson...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/ladies-dealing-with-dudes-in-the-streets/

  Ladies Dealing With Dudes in the Streets

  This month marks fifteen years my lil sister was murdered by some fellow gang members I knew in my city [Louisville, કેન્ટુકી]. Let me tell you a lil about LaKnogony McCurley aka Nee-Nee. See me and Nee-Nee were like real brothers and sisters. I grew up with Nee-Nee’s brother Lex, my right hand man ’til this day. Nee-Nee was a straight-A student and was never been in trouble a day in her life. She loved cheerleading up until her death. She was always attractive to streets...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/an-important-message-from-sankofa/

  An Important Message from Sankofa

  Peace this is Al-Tariq Gumbs and I’m alive and well. હું મૃત્યુ પામ્યા હતા, તો લોકો પોસ્ટ વાંચવામાં ભૂલ કરવી છે, કારણ કે નીચે આ એક પોસ્ટ લેવા માટે હોય છે. I’m ok. તે લખવા મારા બિંદુ મારા જૂના સ્વ શેડ અને નવા માણસ તરીકે મારા જીવન સાથે આગળ વધો હતી. હું એક સમસ્યા આ ઘણી કારણ માગતી ન હતી. In this case, ignorance isn’t bliss, તેથી હું કુટુંબ અને મિત્રો માટે કારણ થઇ શકે છે કોઈપણ નુકસાન અથવા મૂંઝવણ અને બપોરના તેને બનાવવા માટે વિચાર ન હતી જે લોકો માટે દિલગીર છીએ. lol I’m here and I’m...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/the-murder-of-killa-reek/

  The Murder of Killa Reek

  Peace this is Al-Tariq Gumbs and I’m alive and well. હું મૃત્યુ પામ્યા હતા, તો લોકો પોસ્ટ વાંચવામાં ભૂલ કરવી છે, કારણ કે નીચે આ એક પોસ્ટ લેવા માટે હોય છે. I’m ok. તે લખવા મારા બિંદુ મારા જૂના સ્વ શેડ અને નવા માણસ તરીકે મારા જીવન સાથે આગળ વધો હતી. હું એક સમસ્યા આ ઘણી કારણ માગતી ન હતી. In this case, ignorance isn’t bliss, તેથી હું કુટુંબ અને મિત્રો માટે કારણ થઇ શકે છે કોઈપણ નુકસાન અથવા મૂંઝવણ અને બપોરના તેને બનાવવા માટે વિચાર ન હતી જે લોકો માટે દિલગીર છીએ. lol I’m...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/prison-transfer-out-of-solitary/

  Prison Transfer out of Solitary

  Omar Austin shares his experience leaving solitary confinement in the Management Control Unit at NJ State Prison and his arrival at Rahway State Prison. Click here to read previous post. On the day of my transfer from New Jersey State Prison to Rahway [East Jersey] State Prison and out of solitary confinement I was very anxious. Like every other time in my life when I over-anticipated something, I was dealt a setback. Usually prison transfers leave at 8:00આ પર. I was still on Unit 2-A at New...વધુ વાંચો


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category