3362
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: Tewhan બટલર
 • સંખ્યા નોંધણી: 26852-050
 • ઉંમર:34
 • સમય સેવા આપી હતી:11 વર્ષ
 • વતન:પૂર્વ ઓરેન્જ, NJ
 • સજા:30 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:RICO
 • ઉપનામ:હત્યાકાંડ
 • તારીખ છોડો:2029
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (ડબલ II / QSBG)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Altariq Gumbs, એમેન્યુઅલ જોન્સ, લેસ્ટર આલ્ફોર્ડ, માર્કો મીગ્યુએલ રોબર્ટસન, બ્રાઉન ત્વચા, ડેવિડ પ્રમાદી, જર્માઇન રે, માર્કસ માર્ટિન, Michael Simpson, ઓમર ઓસ્ટીન, Quaheem એડવર્ડસનો, Torvos સિમ્પસન, વિન્સેન્ટ Gamboa
 • સંસ્થા:USP McCreary
 • અહીં, બાર પાછળ મારા જીવન તેના પરિણામો પર કોઈ સમજ સાથે તમને તે 'જીવન' માં જે સાહસ માટે સમજ આપે છે: આ પ્રતિકૂળતા, જો gavel સ્લેમ્ડ છે જ્યારે એક એકલા પ્રવાસ જ જોઈએ અવરોધો અને પ્રવાસ, તમારા સેલ લૉક અને લાઇટ બહાર જાય છે.

જેલ માતાનો હેતુ: પુનર્વસન અથવા સજા?

જેલ હેતુ- they claim rehabilitation. I know it to be punishment. All aspects of a life behind bars is designed to destroy the last of who a being is. Physical and psychological torture. Cold steel, concrete and convicts. One roof made to shield out the unwanted eyes from exactly what rehabilitation has become. Dissipated programs, schooling and jobs. Nothing left but free time for inmates to educate themselves on how to become better criminals.

Rehabilitation without balance is impossible. If there is nothing good to counter, we who have been deemed bad where does one find methods of correction? All about prison’s purpose!

When theproblemfeeds families, the problem is accepted. The problem gets in the way

Punishment! જેલ હેતુ. The purpose of prisons, apart from punishmentD-O-L-L-A-R-S! Billions of them. All at the expense of misguided men and women. Families of the elite are being fed, while in the same breath, the young and poor are being introduced to prison; walking one after the other into its iron doors and becoming well informed, through experience, on its diagram to punish.

The deep waters of prison’s purpose are not isolated to only us behind bars, but our communities as well. Your very own tax dollars being used to declare our neighborhoods null and void. જેલ હેતુ! Financing the creation of more prisons, which will ultimately keep minority families separated. હા, it is largely minorities who suffer from economic strife and criminal infestation of their neighborhoods, making minorities the top contender to fill these prisons and be unremorsefully punished… જેલ માતાનો હેતુ!

 

  

One response to “જેલ માતાનો હેતુ: પુનર્વસન અથવા સજા?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category