3293
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: Tewhan બટલર
 • સંખ્યા નોંધણી: 26852-050
 • ઉંમર:34
 • સમય સેવા આપી હતી:11 વર્ષ
 • વતન:પૂર્વ ઓરેન્જ, NJ
 • સજા:30 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:RICO
 • ઉપનામ:હત્યાકાંડ
 • તારીખ છોડો:2029
 • જેલમાં એફિલિએશન:રક્ત (ડબલ II / QSBG)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Altariq Gumbs, એમેન્યુઅલ જોન્સ, લેસ્ટર આલ્ફોર્ડ, માર્કો મીગ્યુએલ રોબર્ટસન, બ્રાઉન ત્વચા, ડેવિડ પ્રમાદી, જર્માઇન રે, માર્કસ માર્ટિન, Michael Simpson, ઓમર ઓસ્ટીન, Quaheem એડવર્ડસનો, Torvos સિમ્પસન, વિન્સેન્ટ Gamboa
 • સંસ્થા:USP McCreary
 • અહીં, બાર પાછળ મારા જીવન તેના પરિણામો પર કોઈ સમજ સાથે તમને તે 'જીવન' માં જે સાહસ માટે સમજ આપે છે: આ પ્રતિકૂળતા, જો gavel સ્લેમ્ડ છે જ્યારે એક એકલા પ્રવાસ જ જોઈએ અવરોધો અને પ્રવાસ, તમારા સેલ લૉક અને લાઇટ બહાર જાય છે.

પર્સેપ્શન રિયાલિટી છે

In many instances truth holds little weight. For many have either fallen so deeply in love with the lies of illusion or hate so heavily that that which actually is means next to nothing. If it fails to tug at one’s emotion or plays with one’s mental, the ye simply captures one of two pictures- The prettiest or the most horrific. A grey area raises doubt and no one wants to doubt their “સ્વયં” when it comes to perceiving what is true and what is false.

Just recently I was asked by a C.O. (Corrections Officer) if what they had heard about me on the internet was true. Without bothering to answer, I asked two (2) questions of my own:

1. શા માટે?

2. If I said no and that I was one of many falsely accused and wrongfully convicted would he believe me?

His mouth drew closer to my cell door, whispering into the siding, he spoke, “You seem like a cool guy, not like what ‘they’ say.”

તે પછી, ત્વરિત માં, he hurried away. C.O.s are instructed to keep emotional distance from inmates. Somewhere along the line, the C.O. had allowed me to become human. I suppose this was his answer to question #1. Question #2 I assume a bit too personal.

“Not like what they say,” that statement kept playing in my head. Who were they? More importantly, who were they to give accounts of my person? Was their goal to paint the most horrific picture with the prettiest words?

The grey area is where they hide me. Unable to deliver my truth, so instead I’m left to suffer the effects of their lies. Without any firsthand knowledge of who I am or what my world consists of, people read these one-sided accounts and perceive me to be all that they have written. For no man is without sin, yet my sins are sensationalized in a novel-like description to make me appear barbaric. One of the earth’s most wretched.

Why has it become more suitable for people to view someone other than their “સ્વયં” as everything they are not?

પર્સેપ્શન વાસ્તવિકતા છે!

  

One response to “પર્સેપ્શન રિયાલિટી છે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category