680
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • સરકાર નામ: ડેવિડ પ્રમાદી
 • સંખ્યા નોંધણી: 04338-090
 • ઉંમર:35
 • સમય સેવા આપી હતી:17 વર્તમાન ચાર્જ વર્ષ
 • વતન:શિકાગો, IL
 • સજા:25 yrs.
 • વર્તમાન ચાર્જ:કોકેન અને હેરોઇનના વિતરિત કરવા માટે કાવતરું
 • ઉપનામ:લિલ દવે
 • તારીખ છોડો:2017
 • જેલમાં એફિલિએશન:ગેંગસ્ટર શિષ્ય (ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ)
 • પ્રભાવ વર્તુળ:Tewhan બટલર, Quaheem એડવર્ડસનો
 • સંસ્થા:યુએસપી Hazelton
 • મારા બધા સૈનિકોને, goons, યોદ્ધાઓ, ઠગ, ગુંડાઓ, hustlers, અને સ્ત્રી સહયોગીઓની: તમે લોડ કરી શકો છો illest હથિયાર મારી જી બંદૂક નથી. તમારા મગજ લોડ કરો. રાઇઝ અપ કરવા માટે, અમે WISE જ જોઈએ! શાંતિ (હકારાત્મક ઊર્જા હંમેશા ઉંચાઇ બનાવે છે).

કોસ્મિક થોટ: ફેરફાર

ફેરફાર. વ્યાખ્યા:
1) બનાવવા અથવા અલગ બનવા માટે: AGE
2) બીજા સાથે બદલો
3) એક સ્વરૂપ માંથી પસાર કરવા માટે, state or level to another

શુભેચ્છા સંદેશ,

શાંતિ અને પ્રેમ બધા માટે. પ્રથમ અને અગ્રણી હું અલ્લાહ માટે વખાણ આપવી જોઇએ; મારા પરમેશ્વર અને સર્જક, જે બધી વસ્તુઓ આવે છે અને પાછા જેમને, જ્ઞાન સાથે મને endowing માટે, ઇમાનદારી, તાકાત, અને પ્રતિબદ્ધતા બોલ આ ચળવળ દબાણ રાખવા. બીજે નંબરે, હું તમને આભાર આપો (આ દર્શકોને) for your support and dedication for following us at LIVE FROM LOCKDOWN and RAISE UP. It is because of my LOVE for you (HUMANITY) that I will tirelessly strive,never wavering in my efforts to EDUCATE, LIBERATE, and UNIFY all of God’s children.

Quoting a phrase by Ronald and Patricia Potter-Efron:

Change begins with a vision of the future.

In this passage I will paraphraseVISIONto mean: a critical study of our past in order to give proper direction to our present, with a POSITIVE image of what our future must become.

We are in a world where CHANGE is inevitable! We were created to GROW and EVOLVE. Because CHANGE is a base part of nature; એના પરિણામ રૂપે, nothing in nature remains the same and the ability to grow and develop lies within every individual naturally. Our SURVIVAL depends upon our becoming re-educated with the proper KNOWLEDGE, achieving a new awareness and establishing a mental core of MORAL VALUES! Everyone goes throughTranscendental Growth”, even if one isn’t conscious of itWe all experience different situations and circumstances which reveal man (humankind) to his true self, providing a LESSON; in that lesson we learn our STRENGTHS and WEAKNESSES, what works and what doesn’t work. This is a form of ELEVATION and GROWTH! The question is often asked, “How does one know when they have changed?” One will know that he or she has changed when confronted with the same situation but the results are different, eg. if one of your FRIENDS calls you requesting your assistance in PUTTING SOME WORK IN on someone he identifies as an ENEMY. Instead of abetting him in doing wrong, you would encourage him to resolve the situation using an INTELLIGENT and DIPLOMATIC approach rather than exhibiting VIOLENCE and ASININITY.

The problem we encounter with CHANGE is, being beings of the external sphere, we become deeply entangled in material objects. In doing so this creates a feeling of COMPLACENCY and FEAR; fear of being separated from what provides you COMFORT from what you know rather than what you don’t know, what you are certain of rather than what you aren’t sure of. We’ve all heard the terms, “Fear what you don’t over(under)stand” અને “Fear of the unknown.This fear stems from the left side of the brain which is sometimes called theSafe-keeping Self”. It’s primary function is to serve as a SAFEGUARD, keeping a person where they are familiar, safe and from non-threatening territory. આ right side of the brain, which we use least is sometimes called theExperimental Self”. Its primary function is to lead us into new ADVENTURES, EXPLORATION of uncharted territory and CREATIVE CONSCIOUSNESS.

It is easier to deal with uncertain ground when your feet are firmly planted on certain ground!

If you are a person of FAITH, reaffirm your self the certainties of God’s capabilities and ask him to guide you through to CHANGE.

How many of you remember Barack Obama’s 2008 presidential campaign push? For those who may not remember, it was the push for CHANGE, which lead him into the Oval Office; so let’s continue to push for CHANGE. We must become the bearers of light, carrying the torch of INSPIRATION, bringing the LIGHT (સત્ય) into the DARKNESS (evil) of man’s (humanity’s) hearts and minds. This light shall serve as a constant reminder and MOTIVATING force within each of us; also instilling DEDICATION, DETERMINATION and DISCIPLINE to CHANGE. If we are ever to CHANGE our actions, we must first CHANGE the way in which we think. આખરે, the desire to CHANGE must come from within!

We’ve already wasted a significant amount of TIME and ENERGY on insignificant matters, તેથી I’m calling on all qualified individuals to step forward and help lead us into the transitions of CHANGE.

જાતને આ પૂછો:

If not you, then who? If not now, then when?

Say,

I will be a BETTER person, મિત્ર, ભાઈ, નર્સ, પિતા, માતા, તેના, પુત્રી, અંકલ, aunt, પતિ, પત્ની, and neighbor starting this very moment.

Remember readers these are only reflections of my personal opinions, beliefs, વિચારો, જોવાઈ, suggestions, and limited knowledge that I share with you. Take this seed and grow into something greater so that others may eat of your tree.

KEEP GOD FIRST and FAITH STRONG!

One love to all my brothers and sisters!

P.E.A.C.E. (હકારાત્મક ઊર્જા હંમેશા ઉંચાઇ બનાવે છે)

I am a living testimony that CHANGE can happen if you allow it to.

યુપી એકત્ર!

રાજા

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category