asdas જૂન 2016 - લોકડાઉન લાઇવ ફ્રોમ
મેનુ

અનુસરો @ Lockdownlive Twitter પર.

scdsc

વિગતો

 • http://www.livefromlockdown.com/real-men-still-exist/

  Real Men Still Exist

  I have asked myself a few times during my incarceration: why am I so strong; why am I not weak like so many of these other dudes; why don’t I have to pretend to be a stand-up dude; why I effortlessly remain real; why do I continue to stick to the script and maintain strong principles, values and beliefs no matter the weather or the situation when no one else does? After much contemplation I concluded that I am the way that I am and have persevered because success cannot be measured by...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/white-privilege-black-masquerade/

  મિસ્ટર. White Privilege and the Black Masquerade

  As we begin our long walk to freedom we must expose those who could obstruct our journey by operating as agent provocateurs for our nemesis Mr. વ્હાઇટ પ્રિવિલેજ. તમામ કાળા પ્રમાણિત કરશે, કાળા છે માત્ર એક ત્વચા રંગ કે પૂછેલા પ્રશ્નોના પ્રેમ અને વફાદારી વોરંટ નથી. આનું ઉદાહરણ મિશેલ ઓબામા છે. કોઈ બાબત શું આપણે ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર તેમના પતિના નિષ્ક્રિયતા લાગે, અમે બધા અમારા સમુદાય એક વાસ્તવિક કાળા મહિલા તરીકે તેમના પ્રશંસક. We know she loves her people and is still of her...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/doing-life-prison/

  Doing LIFE in Prison: What Will be My Legacy?

  I wake each morning to the profound reality of doing LIFE in prison. હમણાં, having served over 34 years of my life in prison, guilty or innocent, this is not what I or any man was created for. But here I am in a box, caged like an animal, and often, as the tours come through, I am looked upon as such. હા, a man, human no less, but looked at as other than and treated inhumanely; the wretch of the earth. I have a friend who wrote a book titled A Costly American Hatred. His name is Joseph Dole. In...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/everyday-magic/

  Everyday Magic

  Within every thought, word and deed lies power. Power that often goes unacknowledged. Our thoughts are seeds that go bloom in the form of magnificent buildings, life-changing inventions, inspiring poems, and enlightening books. Words emerge from the comfort of our lips aiming for the cushion of the ear. From there they spark the mind into action like a car’s engine. Our deeds are the most obvious semblance of power. One act sparks a revolution that changes the world. પણ, one act can...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/fathers-jail/

  To the Fathers In and Out of Jail

  પ્રથમ અને અગ્રણી, I want to send my love to everybody out there dealing with the madness that never seems to let up. હમણાં, I want to salute the fathers in and out of jail who are holding down their position, even in adversity. We have to make sure we do our part. This is for the fathers who are doing that and more. I want y’all to know y’all inspire me to do better and keep pushing and doing what I’m supposed to do. In prison you here guys say f*** Father’s Day, and it...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/fathers-day-prison/

  Father’s Day Thoughts from Prison

  Why is it that so many African-American fathers in this country are being so viciously spited by their own women and children? One of the reasons for this spite is a simple one. In ALL races around the world, the man is the ultimate protector of his woman and children. But in this country many African-American men have literally said, to hell with doing what’s naturally right. Many children have been left fatherless- to protect, raise, and guide themselves. WE have selfishly given up...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/look-at-me/

  Look at Me

  When you look at me — I’m more than the flesh you see. You see a person, but that’s not me. I’m what your eyes can’t see. I’m the spirit that occupies me. I’m more than me. I want you to get to know who I really am, outside of what your eyes may see. This body is something I use to navigate this existence because we existed before the body we chose to inhabit. We fall short when we associate who we are to the body we dwell In darkness, we navigate the...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/tricknology/

  Tricknology

  વ્યવસ્થિત annihilations, યોજનાઓ કે પ્રેમ વંચિત છે, છેતરામણી ઇન્ટેલિજન્સ, માસ કન્ફ્યુઝન્સ ફેલાવાથી બ્લડ- નિર્દોષ, છતાં તેઓ લાગે છે કે તેઓ દોષિત છો, દુષ્ટ દ્વારા દૂષિત, જેઓ આત્મિક મલિન છે દ્વારા શીખવવામાં- Liars, લ અને બિન આસ્થાવાનો છેતરપિંડી ષડયંત્રમાં, તેઓ એક કૂતરો કરતાં ઓછી શિસ્ત સાથે દુષ્ટ કરવા માટે વાસના- કોણ આ પશુ બહાર આવતાં માં વાત કરી હતી છે? સમસ્યાઓ બનાવવા, શૈતાની પરિસ્થિતીઓ ઉત્પાદન- તે એક માણસ, એક Spook, with a diabolical...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/bloods-crips-letter/

  Letter to the Bloods and Crips: Stop the Madness

  When I first started to write this post I told my brother Maal that it was going to be a banger, and I need time to get it right. I wanted my head to be in the right place. Before you read, know and understand that I’m addressing the Bloods and Crips of every state across the United States. I’m not just speaking on Jersey. I want to see change everywhere because we are losing this battle. Aren’t all of y’all tired of having your loved ones found dead in those streets?...વધુ વાંચો

 • http://www.livefromlockdown.com/r-i-p-mom/

  R.I.P. Mom

  R.I.P. Yvonne Austin. My beloved mother has left me. Hearing those dreadful words is the reality of a prisoner. I hurt so much right now. My heart has never been this heavy. It is the most vulnerable time of my whole life. I was in lockup preparing for a big visit with my mom and the chance to look her in the face and tell her how much I love her and that I forgive her for falling victim to the struggle of drug addiction. I was a dumb lil bastard who couldn’t understand things when they...વધુ વાંચો

 • પાનું 1 ના 2
 • 1
 • 2
 • >

Read this book!

ભાષા પસંદ કરો


અનુવાદ સંપાદિત કરો

ઝડપી શોટ્સ

Category