Μενού

Ακολουθήστε @ Lockdownlive στο twitter.

scdsc

λεπτομέρειες

 • Όνομα κυβέρνηση: Tewhan Butler
 • Αριθμός Μητρώου: 26852-050
 • Ηλικία:34
 • Ώρα Σερβίρεται:11 χρόνια
 • Town Home:East Orange, NJ
 • Πρόταση:30 ετών.
 • Ρεύμα φόρτισης:RICO
 • Ψευδώνυμο:Σφαγή
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:2029
 • Συνεργασία Prison:Αίμα (Διπλό II / QSBG)
 • Κύκλο επιρροής:Altariq Gumbs, Emmanuel Jones, Lester Alford, Marco Miguel Robertson, Pele Brown, David Drone, Jermaine Ray, Marcus Martin, Michael Simpson, Omar Austin, Quaheem Edwards, Torvos Simpson, Vincent Gamboa
 • Ίδρυμα:USP McCreary
 • Εδώ, τη ζωή μου πίσω από τα κάγκελα προσφέρει κατανόηση για εκείνους από εσάς που αποτολμούν σε «ζωή» χωρίς την κατανόηση των συνεπειών της: η αντιπαλότητα, τα εμπόδια και το ταξίδι πρέπει κανείς να ταξιδέψει μόνη της, όταν το σφυρί είναι τυχαίο, κυττάρων σας είναι κλειδωμένη και τα φώτα σβήνουν.

Trust Issues

Trust issues

An extended stay in solitary confinement led to a much needed moment of self evaluation.

For quite some time I’ve been spilling truth from my pen in search of absolutely nothing in return. Today I’m in desperate need for what can be considered an enormous favor. Παρακαλώ, just this one time, can you lend me your ear?

(Inhales deeply) I didn’t realize how difficult this would be until now. Not too long ago this beast of a place got a hold of my sanity. My mental began to slip. I found myself questioning. When I shouted and was thoroughly responded to, I was forced into what can be considered a much needed moment of self evaluation. During this time of psychological torture I lost sight of the importance of the “good word”. (Not referring to the Bible)

Since a child I always had difficulty maintaining a friendship or bond. Be it romantically with a woman or brotherly with a comrade. My moment of self evaluation made me consider why. Why did I always manage to sabotage relationships? Why did I always create distance when anyone got too close? What I found was, similar to being a product of my environment, I was furthermore an object of my experiences. What I’ve experienced in my years was the greatest harm done by those in closest proximity.

In the streets I was taught trust no one. In prison my survival is dependent on trusting no one. A lifetime of trust no one has rendered me a man lost. The mental and emotional strain of my way of life have been and still are debilitating. So I just want to share the results of my self evaluation with you all in the hope that we can build on the lesson learned.

We all have trust issues and more often than not they limit, if not completely destroy, the potential of so much that will remain forever unknown. Chances are we all have walked away from something or someone due to our own trust issues. But those issues are our issues and sometimes they create other issues. No matter the circumstance that may bring it on, periodically, we all need to evaluate self. If we do not address our issues, chances are we will continue to project them on others. There is so much trauma inherited in the streets that we must work to overcome or we risk becoming our own worst enemy.

Thanks for listening.

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

Επιλέξτε Γλώσσα


Επεξεργασία μετάφρασης

Quick Shots

Category