Μενού

Ακολουθήστε @ Lockdownlive στο twitter.

scdsc

λεπτομέρειες

 • Όνομα κυβέρνηση: Josh Carrell
 • Αριθμός Μητρώου: 13361-026
 • Ηλικία:Ηλικία
 • Ώρα Σερβίρεται:Ώρα εξυπηρετείται
 • Town Home:Πεόρια, IL
 • Πρόταση:15 ετών.
 • Ρεύμα φόρτισης:Armed Bank Robbery
 • Ψευδώνυμο:Supreme L
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:2018
 • Συνεργασία Prison:Universal Consciousness
 • Κύκλο επιρροής:Quaheem Edwards
 • Ίδρυμα:USP Tucson
 • Είμαι στη φυλακή, αλλά δεν είμαι ένα προϊόν του περιβάλλοντός μου.

There is Power in Empowering Women

women_empowered

When it’s about your growth and change you have to take it serious.

When a woman is at war with herself it’s because of two reasons:

1.) There is something she needs to remove from her life.

2.) There is something that she needs to add to her life.

If you are trying to see this truth I am speaking about, then you must RAISE UP. And if you do not do this through commitment and persistence you will deny yourself the opportunity to become a woman of real substance. You as a woman who is striving to better yourself must be about letting go of old ways and be open to new experiences.

Step one in the process of progression is always the same, it will never change; nor should you allow any excuse to ever change it. This step is about facing the truth about yourself and all things that are presented to you throughout your life. If you want better, you must step up and TAKE CHARGE.

Better is over best.

Here is some enlightenment: Better is over best. You can be the best or get the best but there is always better. It’s about becoming, and becoming never stops. Always strive to keep elevating your growth and learning.

You are special, beautiful, amazing, and unique.

Εγώ, Joshua Carrell aka Apollo P, know that you are special, beautiful, amazing, and unique. Now I want you to take a step closer to yourself as the woman you are so you can discover for yourself how sacred and blessed you truly are. Ναί, I said sacred. The female and her womb is the temple to creation. It’s through woman that all the blessed souls of our babies come into existence on Earth.

There is nothing normal about a woman.

There is nothing normal about a woman. There is only extraordinary. The essence of every female among us brings gifts and blessings. And understand that you need to look no further than yourself because she is you. See ladies being a woman along with your individuality makes you great. There is only one you, and there never will be another you. It does not matter what anybody else thinks. What matters is that you love and respect and accept you for you. That is who I, and all men, should embrace and accept, you for the real you.

What matters is that you love and respect and accept you for you.

Most of the time, in order for you to get the truth of who you are and who you desire to become, you must start the process by removing all negative people and influences from your personal life and space. Create boundaries. Then you must have the strength and will to keep these kind of destructive people and influences away from you. When it’s about your growth and change you have to take it serious and be about that discipline at all times.

Let us GOOD MEN come together to be real nourishers and protectors of women. Realize there is power in empowering women.

My name is Apollo P, GOOD MEN stand with me!

Joshua Carrell 13361-026
USP Tucson
Ρ.ο Box 24550
Τούσον, AZ 85734

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Read this book!

Επιλέξτε Γλώσσα


Επεξεργασία μετάφρασης

Quick Shots

Category